Dokumentacja wizualna spektakli na podstawie tekstów Gombrowicza od roku 1957 w Polsce i na oewiecie zawierający między innymi zdjęcia, plakaty szkice scenograficzne i grafiki. Materiały ze zbiorów Rity Gombrowicz i Allena Kuharskiego.