Wykonawcy związani z polską sceną muzyki niezależnej interpretują tradycje muzyki żydowskiej. Jak pisze twórca projektu Tikkun, Raphael Rogiński: „Głównym założeniem jest poszu-kiwanie odpowiedzi na pytanie o miejsce tej muzyki we współczesnej kulturze. W swojej historii muzyka żydowska pozostawała cały czas otwarta na wpływy z kultur ją otaczających zachowując swój pierwotny charakter. Ta cecha pokazuje jej wyjątkowość i żywotność, a jej różne wersje możemy usłyszeć prawie na wszystkich kontynentach. Jest też dowodem na to, że muzyka żydowska może istnieć nawet dzisiaj, po wojnie, w Polsce gdzie kultura żydowska została prawie całkowicie unicestwiona.