Podczas 12 edycji „Konfrontacji Teatralnych” odbędzie się premiera spektaklu, który powstał jako koprodukcja Teatru Polskiego w Poznaniu i Międzynarodowego Festiwalu „Konfrontacje Teatralne” w Lublinie. Tom Lanoye jest, obok Luka Percevala, jedynym z najbardziej znanych twórców teatralnych Belgii, zasłynął nowymi interpretacjami klasycznych autorów i dzieł. Rzadko który mit doczekał się tylu nowych opracowań jak historia córki króla Kolchidy Medei – udokumentowanych jest około ł00 różnych „portretów“ Medei w literaturze, malarstwie i muzyce. Sztuka Toma Lanoye opiera sie na “Argonautyce” Apolloniosa z Rhodos i “Medei” Eurypidesa. „Mamma Medea” jest sztuką zarówno o konflikcie kultur jak i współczesnym dramatem rodzinnym. Część pierwsza opowiada lakonicznie o spotkaniu młodej Medei z Jazonem. Ale poprzez język, jakim posługują się postaci Lanoye sygnalizuje problem naszego wyobrażenia na temat cywilizacji – „barbarzyńscy” mieszkańcy Kolchidy mówią wierszem, podczas kiedy „cywilizowani” Grecy używają prostego, bezczelnego, codziennego języka. W konfrontacji tych kultur chodzi o światową politykę, o tzw. „smugę cienia” globalizacji, o utratę tożsamości kulturowej i współczesne warianty kolonizacji. Druga cześć jest tragedią małżeńską w tradycji „Kto się boi Virginii Woolf”. Miedzy Medeą i Jazonem dochodzi do niesamowitej walki zakończonej tragedią. Już w innym kontekście prowadzony jest wątek braku porozumienia miedzy różnymi kulturami.