Projekt – jak mówi artysta – jest „trzykrotnym spotkaniem, po trzykroć nawiązaniem do tego samego tematu. Trzy razy odnoszę się do siebie samego. Po co? Dlaczego? W poszukiwaniu siebie zaglądam w głąb duszy swojej, aby odpowiedzieć na nurtujące mnie pytania. Szukam recepty na życie, na dobre życie, tu i teraz. (…) Poprzez audiowizualne działania performatywne ingeruję w prywatną przestrzeń
odbiorcy, sam zaś konfrontuję własne myśli i doświadczenia z widzami (z ich portretami i zmontowanymi nagraniami wideo). (…) Całość traktuję jako krytyczną refleksją nad sytuacją i rolą niezależnego artysty konfrontującego się ze społecznym odbiorem sztuki. Projekt stawia pytania o zespołowość i wspólnotowość współczesnego tańca w konfrontacji z osobistymi odczuciami i przemyśleniami twórcy. (…)”

Waiting

Strata samotność opuszczenie wspominanie zazdrość brak wiary w siebie patrzenie w przeszłość smutek niewiara w możliwości zazdrość i znowu dzień oczekiwanie na wieczór ciemno noc patrzą czuję ulgę nikt mnie nie widzi zazdrość jestem sam patrzą nie ma nikogo zazdrość jest mi dobrze czuję ulgę nikt nie patrzy

muzyka / music: Mikołaj Górecki, Kronos Quartet,
Henry Purcell, B. Frank; pomysł i choreografia / idea
and choreography: Mikołaj Mikołajczyk ; zdjęcia /
photographs: J. Wittchen, M. Kaczyński; produkcj: /
produced by: Stary Browar w Poznaniu, 2006

Z tobą chcę oglądać świat

Śniło mi się, że jestem pudlem, że jestem opłacony, że mam właściciela, który mnie karmi i poi, że należę do klasy uprzywilejowanej; było mi dobrze na świecie, w jednej chwili prysło zadowolenie z życia, pan zdjął ze ściany dubeltówkę, wycelował, wystrzelił i obudziłem się.

pomysł, choreografia, wykonanie / idea, choreography,
performed by: Mikołaj Mikołajczyk; muzyka / music:
Zbigniew Kozub; fortepian, sampler / piano, sampler:
Anna Kozub; video / video: Kacper Lipiński; produkcja
/ produced by: Art Stations Foundation