Teatr Kameralny w Woroneżu został założony w 1994 roku przez Mikhaila Bychkova. Powstał tym samym nowy typ teatru łączący w sobie twórcze podejście do rzeczywistości i teatr psychologiczny z nowoczesnymi formami scenicznymi. Pierwsze lata to przede wszystkim klasyczna literatura rosyjska: Puszkin, Lermontow, Dostojewski, Czechow, ale także Nabokov, Ionesco czy Singer. Bardzo szybko ta nowa formuła teatralna zyskała popularność i stała widownie. Ostatnie lata to przede wszystkim dramaturgia współczesna – Griszkowiec, Ugarov, Bugadze. Teatr brał udział w Festiwalu „New Drama”, a Mikhai Bychkov otrzymał nagrodę dla „najlepszego reżysera”.