Rozmowa o ostatnim dramacie Thomasa Bernharda z udziałem Jacka St. Burasa, Karola Franczaka i Adama Lipszyca.

Prowadzenie: Agata Wittchen-Barełkowska

„Plac Bohaterów” to ostatni dramat napisany przez Thomasa Bernharda na okoliczność setnej rocznicy Burgtheater na Ringstrasse. Jego premiera wywołała prawdziwą burzę i była w Austrii jednym z największych teatralnych skandali końca XX wieku. Podczas spotkania będziemy rozmawiać o kontekstach ważnych dla powstania i recepcji tego tekstu, a także o jego aktualności i o tym, czy opisaną w nim austriackość można przełożyć na dzisiejszą polskość.

Jacek St. Buras – tłumacz literatury niemieckojęzycznej, krytyk literacki, autor licznych przekładów niemieckojęzycznej liryki (m.in. P. Celana, B. Brechta, G. Benna), eseistyki (m. in. R. Musila), prozy (m. in. H. Burgera, Ch. Ransmayra) oraz przeszło 70 sztuk teatralnych (m.in. G. E. Lessinga, J. W. Goethego, F. Schillera, H. von Kleista, F. Brucknera, Ö. von Horvátha, B. Brechta, F. Dürrenmatta, H. Müllera, T. Dorsta, T. Bernharda). Laureat wielu polskich i zagranicznych nagród za twórczość translatorską.

Karol Franczak – socjolog i kulturoznawca, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się problematyką władzy i komunikacji, socjologii kultury oraz sztuki współczesnej. Autor książki o niepokornych pisarzach austriackich „Kalający własne gniazdo. Artyści i obrachunek z przeszłością” (Universitas) oraz posłowia do powieści Thomasa Bernharda „Kalkwerk” (Officyna). Artykuły o kulturze austriackiej publikował m.in. w „Odrze” i „Tygodniku Powszechnym”.

Adam Lipszyc – eseista i tłumacz, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, uczy w Szkole Nauk Społecznych, w Collegium Civitas oraz na Uniwersytecie Muri im. Franza Kafki. Autor książek „Międzyludzie. Koncepcja podmiotowości w pismach Harolda Blooma” (Kraków, 2005), „Ślad judaizmu w filozofii XX wieku” (Warszawa, 2009), „Rewizja procesu Józefiny K. i inne lektury od zera” (Warszawa, 2011) i „Sprawiedliwość na końcu języka. Czytanie Waltera Benjamina” (Kraków, 2012), „Czas wiersza. Paul Celan i teologie literackie” (Kraków, 2015). Laureat nagrody Literatury na Świecie im. Andrzeja Siemka, nagrody Allianz Kulturstiftung i Nagrody Literackiej Gdynia.

Agata Wittchen-Barełkowska –  z wykształcenia filolog polski, teatrolog, doktor nauk humanistycznych. Publikowała m.in. w „Teatrze”, „Didaskaliach”, „Ruchu Literackim”, „Kwartalniku Artystycznym” i „Czasie Kultury”. Wielbicielka i znawczyni twórczości Thomasa Bernharda, któremu poświęciła pracę doktorską. Otrzymała stypendium Stipendienstiftung der Republik Österreich, dzięki któremu przeprowadziła półroczne badania w Archiwum Thomasa Bernharda w Austrii. Autorka książki „Kategoria teatralności w dziele Thomasa Berharda”.

Partnerem spotkania jest Austriackie Forum Kultury.

austriackie-forum-kultury-logo