„Życzliwy czytelnik spostrzeże jednak, że karta tytułowa niniejszego dzieła opiewa „Pamiętnik z okresu dojrzewania” nie zaś „Dziennik z okresu dojrzewania”. Stąd wniosek, że dusza moja wynurzyła już (dość dawno) głowę z tego bajora i zaczęła rozglądać się po świecie. Jeżeli wszakże, pomimo to, zdecydowałem się wydać drukiem te wspomnienia młodości to tylko z uwagi, że każdy wiek ma prawo głosu.
Zresztą, prawdę mówiąc, żal by mi było trzymać pod korcem dla względów ubocznych, tak inteligentne, ciekawe i oryginalne nowele.”

z przedmowy Witolda Gombrowicza do „Pamiętnika z okresu dojrzewania” z 1933 r.