Historia Iwony dzieje się na dworze – w miejscu, gdzie kultywowany jest określony ideał piękna. Nieokreśloność postaci Iwony, jej złe zachowanie irytuje wszystkich, a samego księcia Filipa prowokuje do zachowań niezgodnych z tradycyjnym schematem. Książę chce świadomie naruszyć dworską etykietę i wywołać skandal, by poruszyć formę, w której wszyscy tkwią. Ale nie jest w stanie poruszyć samej Iwony, jej odmienności duchowej i inności formy. Ona nie może się przystosować. Jej obecność staje się nie do zniesienia dla całego dworu. Jej tajemna siła staje się rozkładającym czynnikiem. Zawsze, kiedy Iwona jest w pobliżu, jej obecność zagraża. Niepokój rozprzestrzenia się, wszyscy są przerażeni nieprzewidywalną siłą, która terroryzuje cały dwór. Iwona musi odejść, musi zostać zabita, wyeliminowana przez królewską kuchnie, w cywilizowany sposób, stylowo i bez zamieszania – tak, jak gdyby nigdy wcześniej nie istniała.
YWONNA
To interdyscyplinarny projekt polsko – niemiecki
YWONNA
To sztuka dla ciała i o ciele, jego kształtach i formach
egzystencji
YWONNA
To sztuka badająca ciało jako środek życia.