Teatr Tanto powstał w 1989 roku. Twórcy – Susanna Tabaka-Philhofer i Jan Tabaka określili go jako teatr muzyki i ruchu, sięgający korzeniami do polskiego teatru eksperymentalnego. Jan Tabaka, związany wcześniej z Teatrem Gardzienice, współpracował z Teatrem Laboratorium Jerzego Grotowskiego, a także z Eugenio Barbą i Andre Gregory.
Teatr Tanto ma w swoim dorobku kilka przedstawień, których wspólną cechą jest silnie wyeksponowana i w istocie organizująca całość widowiska struktura muzyczna. Widz odnajduje się nie tylko w śpiewie i muzyce, ale przede wszystkim w rytmie słowa, gestu i kompozycji. Choć w tym teatrze słowo traci właściwie swój prymat, twórcy dość jasno wskazują inspiracje literackie: w swych pracach wykorzystywali już teksty Cervantesa, Merimee, Mrożka.
Prezentowany na lubelskich Konfrontacjach Teatralnych w 1997 roku spektakl „Prezydent i ja” został wyróżniony przez jury X Międzynarodowego Festiwalu Teatru Eksperymentalnego w Kairze, a Jan Tabaka otrzymał nagrodę najlepszego aktora.
… swoje ciała traktują aktorzy podobnie jak rzeźbiarz materię, w której tworzy. W chwilowym zatrzymaniu, pozie, Susanna Tabaka-Philhofer i Jan Tabaka potrafią zastygnąć na moment niczym spleciony z ciał posąg, aby potem kroczyć nadal po ściśle wyznaczonych torach gry. (I. Ławecka „Życie Warszawy”)