Wykład jest wstępem do seminarium prof. Cezarego Wodzińskiego, które prowadzone będzie
w Lublinie w sezonie 2012/13. W pierwszym półroczu seminarium podstawową lekturą będzie „Odyseia” Homera.

Słowo „gościnność” należy do najbardziej zagadkowych słów w słowniku (po)nowoczesnego świata. Jako gość-inność kryje w sobie zagadkę gościa, jako Innego.
Pytanie o „sens” gościnności pojawia się w świecie, w którym ten sens został gruntownie zakwestionowany – w świecie, który dopuścił się bezprzykładnego pohańbienia prawa gościnności (tj. prawa Innego do pobytu w naszym świecie).
Pytanie o „sens” gościnności jest podwójnie palące: z uwagi na dziejowy kontekst – doświadczenie Zagłady Innego – i w perspektywie wyzwań dzisiejszego świata.
Doświadczenie Innego i jego inności stanowi niezbywalną hipotekę sensu i sensowności naszego bycia w świecie. Stawką pytania o sens gościnności jest próba rozważenia kwestii gościnności sensu (naszego świata i naszego bycia w tym świecie).
Zadaniem cyklu wykładów jest namysł nad wieloznacznym i aporetycznym pojęciem gościnności w krytycznej dyskusji z tradycją (m.in. Sokrates, Kant, Nietzsche), współczesnością (m.in. Heidegger, Levinas, Derrida) i, być może, przyszłością. A także rozpoznanie i opis archaicznych – i dlatego wyzywających dla (po)nowoczesnych sposobów bycia – strategii gościnności (m.in. Odyseusz, Abraham, Sokrates, Chrystus; Penelopa, Sara, Ksantypa, Maria Magdalena).

Cezary Wodziński