Czy Żyd może być patronem prowincjonalnej polskiej szkoły?
Czy za 30 tysięcy dolarów można pozbyć się uprzedzeń?
Jak przyjąć i czym poczęstować nietypowego gościa?
Spektakl został zbudowany wokół dyskusji odbywającej się w trakcie rady pedagogicznej w jednej z prowincjonalnych szkół. W groteskowej nieraz formie podejmuje dyskusję o typowym polskim antysemityzmie i władzy stereotypów. Przedstawienie „Żyd” powstało po warsztatach teatralnych zorganizowanych w zeszłym roku przez Tadeusza Słobodzianka i Laboratorium Dramatu w Nasutowie, spektakl został wyróżniony nagrodą główną na III Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych „R@PORT” w Gdyni.