Teatr Oyfn Veg gościł na II edycji lubelskich Konfrontacji, grupa powstała w 1989 roku, inspiracji dla swojej pracy artystycznej i edukacyjnej upatruje w spotkaniu w Teatrem Gardzienice 25 lat temu. W swej twórczości teatralnej łączą elementy pieśni, historii i muzyki z różnych zakątków Europy, podróżują po całym kontynencie i występują w małych teatrach, kościołach, synagogach, wioskach i prywatnych domach. „Ostatnia taśma Krappa” to sztuka pokazująca, jak człowiek sam staje się powodem własnej izolacji i samotności. Krapp siedzi w swej samotni otoczony maszynami uruchamiającymi jego pamięć. Twórcy spektaklu mówią, że sztukę Becketta odnajduje się w takim momencie życia, kiedy wszystko nabiera absurdalnych niemal kształtów. Wtedy można znaleźć na taśmie Krappa fragment własnego życia i okruchy własnej pamięci.