O swoich akcjach ulicznych twórcy z Akademii Ruchu piszą: – Może być odbiciem chwili, wynikiem bezpośredniej reakcji na bodziec. Winna ulegać przekształceniom wobec czasu, przestrzeni i okoliczności społecznych. Być żyjącą, zmienną wypadkową aktywności grupy. Ulica jest polem wspólnego doświadczenia społecznego, naturalnym jest więc wytyczenie punktu spotkania wobec tego, co społeczne. Język akcji ulicznej winien zawierać, przy całej wielowarstwowości przekazu, podstawowe znaki czytelne dla każdego. Winien być czytelny dla ulicy, jak ona jest czytelna dla nas.
Akcja „Sieć” rozgrywa się w dwóch planach. Daje ona części widowni poczucie współuczestnictwa w rytuale zaklęć przywołujących doświadczenia ludzkości i zarazem kształtujące je. Inna sfera akcji to jej oddziaływanie w formie znaków plastycznych sygnalizujących uniesienia i emocje zbiorowości. Akcja „Sieć” stawia pytanie o trwałość ideałów, których losem może być roztopienie w żywiołach ideologii.
Akcja”Podróż” odnosi się do utrudnień komunikacji. Mówi zarówno o nadawaniu informacji, ja i o nadawaniu informacjom znaczenia. Mówi zarówno o odbieraniu informacji, jak i o odbieraniu informacjom znaczenia. Sposób wyboru i oznaczenia przestrzeni porozumiewania może być ważniejszy od samego porozumienia.