Przedstawienie według sztuki Daniela Charmsa „Elżbieta Bam” i innych utworów Charmsa w przekładzie Jana Gondowicza

Spektakl przygotowany w Teatrze Studio przez „młodego geniusza z Litwy” uznany został za jedno z ważniejszych wydarzeń teatralnych (jury XXXIV Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT przyznało Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za najlepszy spektakl, scenografię i zespołową grę aktorską; grająca rolę tytułową Maria Peszek otrzymała nagrodę za najlepszą kreację).
Piotr Gruszczyński określił przedstawienie Korsunovasa „lekcją udzieloną polskiemu teatrowi przez Oberiutów i litewskiego reżysera; lekcją teatralnej sprawności i wielkiej wyobraźni. Zauważył też rolę Marii Peszek: ta młoda aktorka wiele razy sygnalizowała drzemiące w niej niezwykłe zdolności aktorskie. Rola u Korsunovasa jest jednak prawdziwym koncertem gry aktorskiej. Maria Peszek uwewnętrzniła całą poezję Charmsa i stała się żywym wierszem, co chwila zabijając widzów dziwnym śmiechem, przypominającym śmiech Misia Colargola.