Dennis Kelly jest w Wielkiej Brytanii niekwestionowaną gwiazdą, zaś jego dramaty porównywane są z twórczością Sarah Kane i Edwarda Bonda. Debiutował świetnie przyjętą przez krytykę sztuką Debris (Szczątki), wystawioną w Londynie w 2003 roku na deskach Theatre 503 (Latchmere Theatre). W swoich dramatach konsekwentnie powraca do aktualnych politycznie i społecznie tematów, które podejmuje z brutalnym nieraz realizmem. Brawurowo żongluje pozornie realistyczną rzeczywistością, nagina ją, karykaturalizuje, prześmiewa. „Osama bohater” to opowieść o strachu i ignorancji ale także o tym, że perwersje i prywatne urazy przedstawicieli, żyjących w ubóstwie warstw społecznych, mogą zaowocować terrorem zrozumiałym tylko dla kogoś, kto podkłada bomby. Tekst Kelly’ego można czytać jako komentarz na temat polityki strachu, uprzedzeń klasowych, społecznej paranoi oraz obsesji mediów na punkcie terroryzmu, której owocem jest zobojętnienie. W uderzający sposób ukazuje także brak dystansu oraz umiejętności prowadzenia rozmowy na rzecz pełnych uprzedzeń, przemocy i radykalnych osądów monologów, prowadzi do śmiertelnego starcia zwaśnionych przez polityków i media społeczeństw.
Teatr IMKA powstał wiosną 2010 roku z inicjatywy Tomasza Karolaka. Przeznaczony jest dla szerokiej publiczności, która szuka w teatrze czegoś więcej niż bezrefleksyjnej rozrywki. Spektakle tam prezentowane stawiają ważkie pytania i prowokują do głębszych przemyśleń. Nazwa Teatru i jego działalność wpisuje się w dawną tradycję Warszawy – mieści się bowiem w przedwojennej siedzibie międzynarodowej organizacji YMCA w budynku przy ulicy Konopnickiej 6.