Zespół Teatru Kana przygotował przedstawienie, nad którym prace rozpoczął jeszcze z Zygmuntem Duczyńskim. Tytułowy bohater opowieści niemieckiej dramatopisarki Dei Loher – Adam Geist to człowiek zarażony grzechem, wędrujący w poszukiwaniu własnej tożsamości, nieświadomie dokonujący kolejnych zbrodni i zadający tym samym pytanie o nieprzewidywalność ludzkiego losu. „Zobaczyliśmy poruszającą opowieść o człowieku, który poszukując sensu życia błądzi po meandrach zła, popełnia zbrodnie, mimo że nieustannie stara się dążyć 'do światła'. Teatr Kana opowiada jego historię, używając języka pełnego metafor i niedopowiedzeń. Zbudowany bardzo oszczędnymi środkami spektakl pozostawia wrażenie pięknie i mądrze skomponowanego obrazu, którego siłę stanowi prostota i oszczędność(…) „. Magdalena Janowska, „Gazeta Pomorska online”