W ramach „Konfrontacji Teatralnych” odbędą się spotkania poświęcone współczesnej dramaturgii białoruskiej. Podczas tych spotkań zaprezentowane zostaną w formie czytanej najnowsze sztuki, które powstają na Białorusi, a z różnych powodów, w tym także politycznych, nie są publikowane i wystawnie na scenach białoruskich teatrów. Poza tym spotkanie z białoruskimi dramatopisarzami Siergejem Kowalowem, Wolgą Gapiejewą, Pawłem Priażko i Konstantym Ścieszykiem będą okazją do refleksji nad białoruską dramaturgią, a także niecodzienną okazją porozmawiania z samymi twórcami.
Spotkanie „Dramat nieobecny” to także dyskusje panelowe na temat „Cenzura i tabu kulturowe we współczesnym teatrze”. Zaproszeni gooecie – znawcy teatru, autorzy, tłumacze i krytycy staną przed pytaniami widzów i młodych artystów

czwartek 5.10 | godz. 13.00
Między polityką a teatrem absurdu | prowadzenie: Irina Lappo
Siegriej Kowalow „Powrót Głodomora”, przekład: Agnieszka Borowiec
Wolga Gapiejewa „Kolekcjoner”, przekład: Teresa Giedz-Topolewska i Natalia Rusiecka
muzyka: Maks Wielwietow, wykonanie grupa: „Racjonalna Dieta”
w programie – czytanie dramatów, spotkanie z autorami i tłumaczami, dyskusja.

piątek 6.10 | godz. 12.00| 
Białoruski dramat rosyjskojêzyczny | prowadzenie: Andrzej Moskwin
Paweł Priażko „Serpentyna”, przekład: Karolina Niewiadomska
Konstantin Ścieszyk „Mężczyzna – kobieta – pistolet”, przekład: Karolina Niewiadomska
w programie – czytanie dramatów, spotkanie z autorami i łumaczami, dyskusja.