Po raz trzeci festiwalowi towarzyszyć będzie uroczystość wręczenia Nagrody im. prof. Zbigniewa Hołdy – wybitnego lublinianina, prawnika przez lata skupionego na prawach człowieka i prawie penitencjarnym, obrońcy wolności wypowiedzi artystycznej.
Stowarzyszenie im. Prof Z. Hołdy, przyznające nagrodę, gromadzi prawników, uczniów Profesora, którzy chcą pozostać wierni ideom przyświecającym mu w życiu i aktywności zawodowej.

W ubiegłych latach nagrodą uhonorowane zostały Ewa Milewicz i Halina Bortnowska. Tegoroczna uroczystość wręczenia Nagrody połączona będzie z wykładem Profesora Karola Modzelewskiego.

Po otwarciu, w przestrzeni foyer Sali Czarnej Centrum Kultury, otwarta zostanie wystawa prac komiksowych przygotowanych przez więźniów aresztu śledczego w Lublinie w trakcie kilkumiesięcznych warsztatów prowadzonych przez Daniela „Gedeona” Grzeszkiewicza. Wystawa jest częścią projektu „Działania warsztatowo-performatywne dla osób wykluczonych społecznie”, realizowanego przez Centrum Kultury w Lublinie we współpracy ze Służbą Więzienną.