Teatr Akademia Ruchu powstał w latach 70. Od początku swojej działalności łączy elementy akcji plastycznej i spektaklu ulicznego. Działania Akademii Ruchu mają charakter plastycznej interwencji w codzienność i powszedniość przestrzeni miasta. Teatr wykorzystuje zarówno znak plastyczny w odpowiednio powiększonej skali, jak i syntetyczne, typowe dla teatru ulicznego aktorstwo. Od początku był to teatr żywo reagujący na wydarzenia społeczne.
O swoich spektaklach ulicznych twórcy z Akademii Ruchu piszą: Może być odbiciem chwili, wynikiem bezpośredniej reakcji na bodziec. Winna ulegać przekształceniom wobec czasu, przestrzeni i okoliczności społecznych. Być żyjącą, zmienną wypadkową aktywności grupy. Ulica jest polem wspólnego doświadczenia społecznego, naturalnym jest więc wytyczanie punktu spotkania wobec tego, co społeczne. Język akcji ulicznej winien zawierać, przy całej wielowarstwowości przekazu, podstawowe znaki czytelne dla każdego. Winniśmy być czytelni dla ulicy, jak ona jest czytelna dla nas.