Teatr Pig Iron gościł już na „Konfrontacjach Teatralnych” w Lublinie w roku 2000, pokazał dwa spektakle „Poeta w Nowym Jorku i „Panowie Ochotnicy” i zachwycił wtedy świeżością spojrzenia na teatralną materię i niezwykłością teatralnych środków. Młodzi ludzie z Nowego Jorku zostali zapamiętani przez lubelską publiczność i w Roku Gombrowicza powracają ze swoją wersją odczytania „Opętanych”. Zaproponują bardzo oryginalny sposób interpretacji – zrezygnowali bowiem z niezwykłej siły, jaką ma język autora „Fedydurke” i swoją wersję opierają na formie i mechanizmach budowania „sytuacji międzyludzkiej”. Powieść Gombrowicza, określana ironicznie przez samego autora jako „powieść dla kucharek” jest dla nich punktem wyjścia, inspiracją, bardziej filozofią myślenia o ludziach niż konkretną historią. Teatr Pig Iron po raz kolejny może nas zaskoczyć, to niezwykła grupa ludzi, których sposób myślenia o wzajemnych związkach literatury i teatru jest nowy, świeży i pozbawiony filologicznych obciążeń.