kr39 to połączenie muzyki eksperymentalnej i śpiewu tradycyjnego. Twórcy poszukują cech wspólnych na poziomie struktur muzycznych, rytmicznych i brzmieniowych, przy zachowaniu tożsamości obu tradycji. Osią koncertu będą pieśni obrzędowe przywodząca na myśl przełomowe momenty w życiu człowieka, podkreślane wielokrotnie w kulturach tradycyjnych, takie jak: narodzenie, wesele, śmierć. Z tymi wydarzeniami wiązały się obrzędy przejścia. Pieśni, towarzyszące tej tradycji wplecione zostały w muzykę elektroakustyczną i dźwięki dnia codziennego. Projekt „IN_BETWEEN” powstał we współpracy z Ośrodkiem Rozdroża i Fundacją Muzyka Kresów w Lublinie.

Zespół Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej powstał w 1999 roku w Lublinie z inicjatywy Fundacji Muzyka Kresów. Założycielami i liderami zespołu są Jan Bernad i Monika Mamińska. Głównym celem zespołu jest zachowanie i twórcza kontynuacja polskich pieśni tradycyjnych.

Jan Bernad – artysta muzyk, kompozytor, badacz kultury tradycyjnej. W latach 1974-76 pracował przy realizacji projektów parateatralnych w Teatrze Laboratorium we Wrocławiu. W 1977 roku znalazł się w pierwszym składzie Teatru „Gardzienice”. W 1991 zainicjował powołanie w Lublinie Fundacji „Muzyka Kresów”. Od września 2008 roku pełni funkcje dyrektora artystycznego Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”.

Mateusz Bąkała – artysta eksplorujący przestrzeń muzyki elektroakustycznej, eksperymentalnej, noise, muzyki konkretnej i nagrań terenowych.

Sebastian Mac – gitarzysta, porusza się w kręgu muzyki eksperymentalnej, elektroakustycznej.