„Musical poetycki „Joanna Skrzydlata” poświęcam jednej z najwybitniejszych poetek – Joannie Kulmowej. Mimo, że jest ona znana jako autorka wierszy, powieści, baśni dla dzieci nasz spektakl kierujemy do młodzieży. Twórczość Joanny Kulmowej ma cechy literatury romantycznej i bliska jest młodemu człowiekowi gwałtownie i w sposób uczuciowy poszukującemu swego miejsca w świecie. „Nie wyrastaj z marzenia” nawołuje poetka. Świat marzenia czyni człowieka poetą. Uruchomienie wyobraźni jest głównym celem naszego spektaklu.(…)

Spektakl jest podniebnym poetyckim snem poetki, która, jak każdy z nas, zadaje sobie pytania najważniejsze: Kim jestem? Czym jest czas? Czy Bóg istnieje? Co nas czeka po śmierci? Kim być dla drugiego człowieka? Można sprawdzić jak tak ważne treści mogą zaśpiewać i zatańczyć aktorzy -„ptaki podniebne” oraz spróbować odszukać w sobie zagubione dziecko.” – pisze reżyser.