Wielkie plenerowe widowisko inspirowane ”Makbetem” Szekspira nazwane zostało „rewersem” słynnego spektaklu „Carmen funebre”, gdyż dotyka tego samego problemu, ale nie od strony ofiar, a od strony katów. „Historia Makbeta staje się tu pretekstem – zredukowana literacko, jest silnie wzmocniona w planie inscenizacyjnym – to teatr intensywnych emocji i wyrazistych środków, teatr świadomy swej siły. Ten teatr nie prezentuje nam jednej, akademickiej wizji czy interpretacji i to jest jego największa siła, ten teatr pokazuje złożoność świata i pozwala grać obrazami bez poczucia chaosu. Makbet to człowiek uwikłany we własne i obce obsesje i znaki, ale jednocześnie to człowiek odpowiedzialny za bieg życia i czynione zbrodnie. Nie ma tu tezy o zewnętrznych źródłach zła, choć niesamowity głos Hekate trwa nad tą rzeczywistością, ale jednocześnie jest ponad nią. Makbet dał się uwikłać i sam, malejąc jako człowiek, pozwala rosnąć Złu. Zło rośnie, gdy Człowiek karleje – mówią twórcy tego przedstawienia. I mówią to pięknie. To teatr ulicy, która musi na ten czas zamilknąć.” Sonia Lausch

Spektakl powstał dzięki współpracy: Cork 2005, Culture 2000, RTE, Musgrave, Corcadorca-Relocation, Urząd Miasta Poznania.