„Krótkie smakowanie życia” jest pewną ewolucją idei Teatru Form rozwijanej w poprzednich działaniach teatru. Odwołuje się do sinusoidy, czegoś, co nieustannie bije, zapętlając swój bieg. Cztery kaplice to cztery wyznaczniki przestrzeni. Punkty statyki, mieszające się z punktami ruchu próbują stworzyć iluzje wnętrza i zewnętrza czasu człowieka. Wytwarza się rzeczywista gra, pewien kod funkcjonowania układu. Powstaje iluzja maszyny idealnej. Dwie
wielkie postacie Shite i Waka podejmują swój własny, osobisty dialog z formą, w której są zamknięte. Dramat rozgrywający się pomiędzy tymi postaciami jest dramatem całego kosmosu, który ich otacza. Cztery Wielkie Balleriny zdominowane przez starość i lęk toczą ostatni bój o piękno. Ruch wykorzystywany w całym przedsięwzięciu odwołuje się do szeroko pojmowanych technik tańca butoh, oraz inspiracji tradycją japońskiego teatru No dwójki tancerzy: Tomasza Bazana i Sylwii Hanff.