Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice powstał w 1977 roku. Jego założycielem i dyrektorem jest Włodzimierz Staniewski. Ośrodek zaprezentował do tej pory sześć premier: „Gargantua i Pantagruel” według Rableais’ego, „Gusła” według „Dziadów” Mickiewicza, „Żywot Protopopa Awwakuma”, „Carmina Burana” i „Metamorfozy”, pokazane na jubileusz dwudziestolecia teatru. Poza tym Ośrodek prowadzi szeroką działalność edukacyjną w ramach otwartej w ubiegłym roku Akademii Teatralnej.

„Drodzy Goście – pisze w nocie reżyserskiej do „Metamorfoz” Włodzimierz Staniewski. – Jak każda praca u nas (od zawsze, od początku) tak i ta ma za swoje źródło muzykę. Muzyka jest początkiem i istotą każdej rzeczy, którą powołujemy. Tu, w tej pracy, pierwszy raz zmieniliśmy nasza filozofię i nie od żywych ludzi uczyliśmy się muzyki, a od kamieni. Od żywych kamieni. Bo tej antycznej muzyki Grecji, od V wieku p.n.e. do II wieku n.e. ślady pozostały (w wielu przypadkach) tylko wyryte w kamieniach.
Śpiewać z kamienia to jakby śpiewać kamień, dając świadectwo temu, że jest on przynajmniej tak żywy jak przyroda.
To, na co was zapraszamy, to przede wszystkim śpiewanie; w starożytnych tonacjach, w starożytnych liniach melodycznych, dzisiejszymi głosami. Trochę to wszystko przerobione, np. tempa, rytmy, dynamika…
A może „nie-przerobione”, może organicznie zgodne z duchem epoki, bo linii życia, rytmu nikt nie jest w stanie odtworzyć. Można tu pójść jedynie za intuicją.
Pieśni te pozostają w związku z księgą, do której filozofii odwoływaliśmy się w pracy. Jest to księga przełomu, kiedy odchodzi stary Bóg Chrystus. Księgę napisał wielki Apulejusz z Madaury, który o sobie i o bliskich mówił: „My, rodzina platońska, znamy to co uroczyste, radosne, święte, wzniosłe, niebiańskie…”