Puste przestrzenie leżące wokół lubelskiego Zamku są jednym z tych miejsc Lublina, które mówią najwięcej o jego historii. To właśnie tutaj przez kilkaset lat znajdowała się miasto żydowskie. Zostało ono zniszczone przez Niemców w czasie II wojny, a większość spośród jego mieszkańców zginęła w obozach zagłady. Zamek w czasie okupacji stał się miejscem kaźni zamordowano tam kilka tysięcy ludzi. Po wojnie stał się on wiezieniem NKWD a później Urzędu Bezpieczeństwa.

Misterium „Poemat o Miejscu” będzie kolejnym projektem artystycznym Teatru NN odnoszącym sie do tego miejsca, podobnie jak poprzednie zrealizowane Misteria : „Jedna Ziemia. Dwie świątynie” „Misterium Ulicy Szerokiej” oraz „Misterium światła i Ciemności”, odbędzie się na otwartej przestrzeni miasta: w okolicach Zamku, Placu Zamkowego i ulicy Zamkowej. Zgaśnie światło, odezwie sie dzwon pobliskiego kościoła dając znak, że wszystko się zaczyna, ożyją ulice, przemówią ludzie… Mieszkańcy dzielnicy żydowskiej, więźniowie Zamku… ”