Miłość odgrywa kluczową rolę w literaturze, muzyce popularnej, sztukach wizualnych… a naszym celem jest spojrzenie na to uczucie z różnych punktów widzenia, z uwzględnieniem kilku autorów. Oryginalna produkcja zespołu Teatru Na zábradlí.

Do tej pory wydawało się, że bardzo mała scena Teatru na Balustradzie była w pełni wykorzystana przez idee byłego dyrektora artystycznego Petra Lébla w latach 90. Ale architektura projektów scenicznych Cpina do spektaklu „Hedoniści”, a teraz do „Obsesji” w fascynujący sposób kontynuuje tego ducha, a nawet go pokonuje.
Marie Reslová, Hospodářské noviny

„Obsesja” jest nie do pominięcia dzięki połączeniu teatru fizycznego i dramatycznego z wizualnymi wrażeniami.
Saša Hrbotický, Aktuálně.cz

Bardzo surrealistyczna atmosfera „Obsesji” powiodła moje myśli ku doświadczeniom wizualnym wczesnych sztuk Jana Antonina Pitinskiego i Petra Lébla.
Dana Benešová-Trčková, Czech Television