„Odzyskane” to próba przełożenia na język teatru sposobu obrazowania typowego dla tematycznej kolekcji lub prywatnego atlasu. Spektakl rozwija się w formie instalacji, w której dokumenty, slajdy, fotografie, jak i dźwięki oraz wypowiadane fragmenty tekstów przywołują wspomnienia lub inicjują nowe fantazmatyczne narracje. „Odzyskane” to połączone ze sobą obrazy, które w tej osobliwej „kolekcji” nagle nabierają nowych znaczeń a ich ułożenie w warstwy i „hybrydyczne bloki” w dziwny sposób składa się w całość. Niczym teoria spiskowa – poszczególne wątki splatają się ze sobą, inne samoczynnie obumierają, a te, które zostały przez artystę odnalezione jedynie we fragmentach, nieoczekiwanie znajdują zakończenie w innym miejscu, lub prowadzą do kolejnego ślepego zaułka. Historie, które wydają się zwykłymi zdarzeniami zamieniają się w legendę i na odwrót – to, co wielkie i wyjątkowe staje się banalne i niewarte wspomnienia. Na granicy pomiędzy wielką historią, a indywidualnym doświadczeniem dzieją się rzeczy najciekawsze. Jeśli do tego pozwolimy wyobraźni zasiedlić je dziwnymi istotami, grającymi grzybami czy zdjęciem przodka (czyjego?) w złotej ramie – nagle pojawia się inny świat. Z jednej strony jego pęknięcia sugerują, że nie może on istnieć, z drugiej właściwie – czemu nie?

Więcej o projekcie:
odzyskane.blogspot.com