„Dzianie się i rozpoczynanie. Obnażonej skóry dotykają niewidzialne linie Z obietnica celu/ Przenikają miejsce wokół ciebie, Gdzie czas trwa i mieni się zatrzymany.”

Fragment wiersza Leszka Bojanowskiego pt. „Antonia”

„To już teatr spójny dramaturgicznie, choć bazujący na zaledwie fragmentach sztuki Davida Ivesa „All in the timing”(…) I wciąż, choć według wzorów alternatywy, uzupełniany wyimkami z literatury i własnymi tekstami współkreatorów przedsiewzięcia. Teatr nie siermiężny w ascetyczności środków, a wręcz przeciwnie, z rozbudowaną, wręcz skomplikowaną i efektowną machiną scenograficzną. Teatr uładzony, acz wciąż pełen prowokujących do przemyśleń wieloznaczności.” Andrzej Molik

obsada :
Katarzyna Abramowicz,
Krzysztof Głębocki, Renata
Szpak, Marek Woliński