Spektakl „Pancernik Potiomkin i inne opowiadania” łączy cecha akcji plastycznej i spektaklu ulicznego. Tego typu doświadczenia teatr realizuje od 1983 roku, prezentując je na festiwalach teatralnych w całej Europie, m.in. w ramach programu Kopenhaga – Kulturalna Stolica Europy ’96 czy Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta ’97 w Poznaniu.
Jest to próba odniesienia się przy użyciu elementów akcji plastycznej, znaków wizualnych i syntetycznych działań aktorskich do problemu aktywnego stosunku do przeszłości i teraźniejszości, owocującego decyzją i czynem, których konsekwencji do końca nie możemy być pewni. Plac, na którym odbywa się akcja, zostanie wyklejony białym papierem, stając się w ten sposób wielkim „polem operacyjnym”, gotowym na przyjęcie uzdrawiających cięć i innych sposobów uwolnienia dobrej lub złej energii. Pole to jest miejscem ekspozycji portretów postaci historycznych i anonimowych – strategów spraw wielkich i małych. Staje się również operacyjną planszą sztabową, na której aktorzy przemieszczają ku sobie floty makiet okrętów i samolotów. Akcja Akademii Ruchu ma charakter plastycznej interwencji w codzienność i powszedniość przestrzeni miasta. Skłania również do refleksji nad potrzebą wyposażenia człowieka – będącego uczestnikiem przemian historycznych, jak również aktorem teatru codzienności – w zasób wiedzy i wiary pozwalających mu obronić swą godność w warunkach fizycznej i ewolucji rzeczywistości.