Studio Theatrum powstało w grudniu1994 roku, założone przez profesorów Estońskiego Instytutu Humanistycznego (Lembit Peterson, Juhan Viiding) i studentów różnych wydziałów Instytutu uczestniczących w programie teatralnym. Członkowie zespołu swoją pracę rozpoczęli od studiowania historii teatru i analizy dzieł dramatycznych. U znanych twórców teatru szukali metodologicznych inspiracji dotyczących sposobu gry i technik reżyserskich, próbowali badać wzajemne relacje własnych tradycji teatralnych z dokonaniami teatru światowego.
W praktyce teatralnej Studio Theatrum odwołuje się zarówno do tekstów Puszkina, Czechowa, Anouihla, jak i do tradycyjnych XII-wiecznych dramatów liturgicznych (Adam’s Play).
Spektakl Pelleas i Melisanda jest próbą sprawdzenia pozycji, jaką we współczesnym świecie zajmuje teatr psychologiczny. Maeterlinckowska idea ograniczająca rolę aktora w teatrze poetyckim do roli marionetki znajduje tu nową, oryginalną interpretację.

Dominuje kolor czarny, ale pojawia się odrobina bieli, jasnej zieleni (włosy Melisandy i część jej sukni) oraz czerwieni. Możliwości małej sceny wykorzystane są z niezwykła inwencją. Scenografia odwołuje się do emocji, jest zwarta, lakoniczna, gra światłem i cieniem. (Lilian Vellerand)