Cezary Wodziński – filozof, profesor nauk humanistycznych. Na co dzień kieruje Zespołem Badawczym Przeobrażeń Metafizyki w Filozofii Współczesnej” IFiS PAN. Redagował pisma filozoficzne „Aletheia”, „Biblioteki Aletheii” i „Przegląd filozoficzny”. Autor wielu rozpraw i książek. Główne obszary zainteresowań Wodzińskiego obejmują filozofię Szestowa i Heideggera, metafizykę, fenomenologię, hermeneutykę oraz filozofię dialogu Jego wykłady ściągają tłumy. Tak jak niegdyś wykłady jego mistrza ks. Józefa Tischnera. Sam o sobie mówi: „po Tischnerowsku nie jestem ani z Warszawy, ani z Krakowa, lecz z Ublika. Z Warszawą, w której mieszkałem czterdzieści lat, związany byłem ludźmi. Jednych już nie ma, inni odwiedzają nas w Ubliku, gdzie rozmawia się lepiej niż w mieście, swobodniej i mniej pośpiesznie. Z Krakowem podobnie. Oswajałem się i przyjaźniłem z miejscami poprzez ludzi. Teraz jest trochę inaczej, bo zamieszkałem z wyboru, w miejscu raczej odludnym… To właśnie wybór miejsca jest odpowiedzią na nasze pytanie „Jak żyć?”. Wybrane fragmenty tekstów czytać będzie Krzysztof Majchrzak.