Rzeczpospolita upada, nadchodzą zabory, przekupieni posłowie niszczą państwo. W Lublinie zbiera się Sejm Koronny… Czy nasza współczesna scena polityczna nie przypomina realiów XVIII wieku? „Sarmacja” diagnozuje odwieczne problemy polskości. W lekkiej, nieraz groteskowej formie analizuje nasze typowe wady i zalety. W literaturze XVII i XVIII wieku odbija się jak w lustrze nasza współczesność.