Podczas otwarcia 17. edycji festiwalu „Konfrontacje Teatralne” statyczna i stateczna fasada budynku Poczty na chwilę straci zarówno stałość kształtu jak i codzienny, urzędowy charakter.Plac Litewski i budynek Poczty to ważny punkt styczny wielu obszarów i kontekstów. To miejsce manifestacji władzy i prze-mocy, ich symbolicznej reprezentacji, zatrzymanej w kamieniu i betonie pomników. Miejsce czułych spotkań, ale też manife-stacji, kłótni o wartości i o cenę wolności. Wreszcie sama Poczta, komunikacyjny elikt epoki papieru, medium za pośrednictwem którego urzędnicy informują nas o swoich decyzjach, a jednocześnie jedyny sposób na nadanie paczki żywnościowej potrzebującym czy wysłanie listu miłosnego. W tym nasiąkniętym przeciwieństwami miejscu kolektyw kilku.com zabierze widzów w krótką podróż między światłem a ciemnością, stałością a ruchem, nicością, jednością i wielością. Iluzja zajmie należne jej miejsce u boku tego, co wydaje nam się prawdą, a światło wydobędzie z cienia oznaki istnienia i powoła do życia światy bytów potencjalnych i bytów minionych. Po czym Plac Litewski wróci do porządku. Pozornego porządku, bo chociaż lubimy myśleć, że to co jest – jest, a to czego nie ma – tego nie ma, nasz świat jest też tylko potencjalny.
Kilku.com