Najnowsza sztuka autora „Weissera Dawidka” napisana specjalnie dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Wspaniała panorama najnowszej historii Polski wpisana w losy rodziny. Rodziny, która odzyskuje utracony po wojnie majątek, ale nie może obdarzyć siebie ciepłem i miłością. Pieniądze i namiętności dzielą rodzinę, sprawiają, że ich wspólny dom „nie jest cichym schronieniem. Raczej kulą u nogi. Balastem okropnych snów.” Jednak ten dom – jak pisze Huelle – „przywiązał nas do siebie”.
„Kąpielisko” Ostrów to jedna z najciekawszych sztuk napisanych w ostatnich latach w Polsce. To gorzka komedia współczesna, w której tragizm przenika to, co trywialne i śmieszne.