Trebunie Tutki to muzykująca od pokoleń rodzina z Białego Dunajca, która nie tracąc nic ze swego charakteru przeszła ewolucje od kapeli góralskiej po zespół koncertujący na największych festiwalach Muzyki świata. VOO VOO to otwarta formuła muzykowania, obecny skład zespołu tworzą wyśmienici artyści: Wojciech Waglewski, Mateusz Pospieszalski, Karim Martusewicz i Piotr „Stopa” Zyżelewicz. Dorobek grupy to ponad 30 płyt (w tym muzyka teatralna i filmowa) oraz blisko 100 koncertów każdego roku. Projekt poetycko muzyczny „Tischner” narodził się z fascynacji duchowością i umysłowością Ks. Józefa Tischnera. Na koncert składają się pieśni napisane przez muzyków grupy VOO VOO do tekstów Romana Kołakowskiego – liryków opartych na przemyśleniach i esejach księdza Tischnera. Pieśni wykonają wspólnie Trebunie Tutki i VOO VOO.