„Ślub” Teatru Mladinsko to pierwsza słoweńska realizacja tego dramatu Gombrowicza, realizacja, gdzie oniryczna wizja budowania świata staje się nową rzeczywistością. To destrukcja historii, logiki, psychologii, to poszukiwanie czystej formy, z której narodzą się nowe wartości i nowy świat. Reżyser tworzy tu autentyczny kosmos: słowa Gombrowicza w tym spektaklu nabierają nowego kontekstu i znaczenia, psychologia snu nadaje wszystkiemu nową interpretację. Oniryczna logika przepływa między głębią sceny a widownią budując fantastyczny świat koszmarów i rozproszonej logiki. Publiczność nabiera niezwykłego wrażenia bycia częścią tego sennego doświadczenia, a to, jak zauważa słoweński krytyk Jasen Boko, jest czymś niezwykłym w teatrze. „To przykład dojrzałej, dobrze przemyślanej i bogatej w skojarzenia reżyserii, gdzie pytania stawiane przez twórców pokrywają się z wątpliwościami Gombrowicza: jakie stanowisko powinniśmy zająć w nowym świecie, w którym niełatwo o logike?” – pisze dalej Jasne Boko