To doświadczenie intermedialne – monodramatyczna opera alternatywna autorstwa Szymona Kasprowicza, dopełniona sensorycznym językiem multimedialnej instalacji.

Na poziomie konceptu jest formą wewnętrznego dialogu opartego na schemacie „samotność–wspólnotowość–sam(otność)”. Wraz z momentem przebudzenia z egzystencjalnego marazmu, przebłysk samoświadomości zaczyna wydobywać pokłady nieuświadomione i dobitnie kwestionować stan zastany na wszelkich możliwych poziomach. Otwiera się proces dekonstrukcji ego wymierzony przeciwko konstytuującym je projekcjom i paradygmatom, który ma doprowadzić do odkrycia organicznej prawdy na temat natury podmiotowości oraz sformułowania fundamentalnej puenty, paradoksalnie przekształcającej się w pytanie.

W wymiarze procesualnym projekt „Wiwisekcje” stanowi autoterapeutyczną biografię artysty i studium przypadku. Ze względu na upływ czasu, zyskany dystans, a także współpracę z partnerami kreatywnymi (Arkadiusz Sławek, Natalia Trojgo, Małgorzata Wasilek), nabierają one znaczenia uniwersalnego, wypierając afektywną generalizację i koncentrację na indywidualnym przeżyciu. Ostatecznie twórczość upodmiotawia się, narzucając samemu twórcy pewną formę emocjonalno-intelektualną, wobec której staje się wtórny.

Projekt zrealizowany w ramach stypendium Prezydenta Miasta Lublin.
realizacja wizualna
Arkadiusz Sławek

wideo, realizacja wizualna
Natalia Trojgo

realizacja wizualna
Małgorzata Wasilek

produkcja
Szymon Kasprowicz

współpraca produkcyjna
Natalia Trojgo

koprodukcja
Centrum Kultury w Lublinie