Zapaleni.org to grupa szaleńców związana z lubelskim środowiskiem artystycznym, która od lutego 2012 roku rozpoczęła wspólny projekt. Jego koordynatorem jest aktor znanych lubelskich teatrów: Sceny Prapremier InVitro i neTTheatre – Dariusz Jeż. Działalność grupy ma umożliwić zaangażowanie w działania kulturotwórcze i artystyczne osobom, które z różnych powodów spotykają się z wykluczeniem społecznym: chorym, bezdomnym, niepełnosprawnym, osadzonym w więzieniach. Pierwsza edycja projektu polega głównie na aktywizacji osadzonych w Zakładzie Karnym, zgodnej z ich predyspozycjami i zainteresowaniami – instruktorzy kładą bardzo duży nacisk na odkrycie i rozwijanie nowych talentów oraz uśpionych pasji. Działania warsztatowe prowadzone są od czerwca 2012 roku w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim w specjalnie dobranych zespołach, które zajmują się przygotowaniem spektaklu teatralnego „Sen nocy letniej” w reżyserii Joanny Lewickiej. Uczestnikami projektu i aktorami są więźniowie, często z wieloletnimi wyrokami. Część z nich pracuje również nad scenografią do spektaklu (warsztaty prowadzi Jacek Fijałkowski). Kostiumy zostaną zaprojektowane i wykonane przez zespół wybrany z osiedla socjalnego przy ul. Grygowej w Lublinie, prowadzony przez Martę „El Bruzdę” Góźdź. Równocześnie z pracami nad spektaklem w Opolu Lubelskim trwają prace nad Statuetką Nagrody im. prof. Zbigniewa Hołdy (opiekę merytoryczną nad przygotowaniami objął Tomasz Bielak).