„Dotarłem do Alkobasy. To tutaj w świątyni cystersów dostrzegłem dwa grobowce. Biały kamień łączył je tajemniczymi więzami. Katafalki jak łoża wieńczyły dwa ciała zwrócone stopami do siebie po to, by w chwili zmartwychwstania od razu paść sobie w objęcia. Pragnienie dalszego bycia razem po śmierci było siłą miłości dwojga kochanków Ines i Pedro. Rozbiłem wyobraźnią te zastygłe w bezruchu jak we śnie kamienne bryły. Pragnąłem dotrzeć do początku tej miłosnej dramatem, ekstazą i gorącym uczuciem pożądania relacji dwojga młodych ludzi. Zdawało się, że rozkosz bycia razem może trwać niezagrożona. Ale ta nić szczęścia zostaje brutalnie i podstępnie przerwana zostawiając martwą Ines w objęciach króla portugalskiego Pedro. Czas zabiera tych, co dopuścili się zbrodni na pięknej Kastylijce, powiększając grono martwych ciał. I tylko siła miłości wskrzesza trupa Ines, którą jej kochanek koronuje w miejscowej świątyni. A uczony cysters w dziele „Alcobaca ilustrada” pisze: „Kazał król odkryć trupa i usadowić go na tronie. Przeor przyniósł złotą koronę, a król urządził przedziwną ceremonię ucałowania zimnej ręki Ines, jako królowej, przy wszystkich obecnych.”
Leszek Mądzik

ACTA – Companhia de Teatro do Algarve to akademicka grupa teatralna założona w marcu 1998 roku na Uniwersytecie w Algevre, kierowana przez José Louro. Jej funkcjonowanie jest połączeniem twórczości artystycznej, społecznej i edukacyjnej. Główne inspiracje zaś stanowią teksty Szekspira, Alberta Camus’a, Thomasa Bernard’a, Michaela Frayn’a, Sofoklesa, Saramago, Mozart’a, Offenbach’a, Ethel Smith’a i wielu innych autorów klasycznych i współczesnych