Konteksty

Rozmowa z Leszkiem Mądzikiem, Komisarzem III edycjiZNAK FIRMOWY

Kurier Festiwalowy – III Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne nr 2 – 14.10.1998 Z Leszkiem Mądzikiem, twórcą Sceny Plastycznej KUL dyrektorem artystycznym tegorocznej […]