Konteksty

ROZMOWA Z JANUSZEM OPRYŃSKIMZ rosyjskim akcentem

* Andrzej Molik: Cztery teatry z Rosji, dwa z Białorusi, oprócz tego polskie realizacje dramatów rosyjskich… Czyli na 12. Międzynarodowym Festiwalu „Konfrontacje Teatralne” […]