Konteksty

Rozmowa z Włodzimierzem Staniewski, Komisarzem VII EdycjiFestiwal ideowy

MÓWI KOMISARZ WŁODZIMIERZ STANIEWSKI Andrzej Molik: Rozpoczynające się dziś „Konfrontacje Teatralne” miały wczoraj swoje preludium w postaci inauguracji uroczystości 25-lecia kierowanego […]