Konteksty

Marta KeilZawód: kurator

Zawód kuratora, który w ostatnich dziesięcioleciach stał się kluczowy dla sztuk wizualnych, w bardzo istotnym stopniu wpływaobecnie również na kształt […]

Marta Keil, Grzegorz Reskekolektyw / rumunia / tożsamość

Program tegorocznych Konfrontacji proponuje widzom trzy nurty: kolektyw / rumunia / tożsamość. Gościmy w Lublinie jedne z najciekawszych artystycznych kolektywów […]